میزبانی وب لینوکس (کم حجم)

LH-500

شروع از   4,000 تومان
ماهانه

۵۰۰ مگابایت فضای هاست

۵۰ گیگابایت پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس ابری

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۲ عدد آکانت دیتابیس

۰ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب استاندارد" لطفا به صفحه اختصاصی هر کدام مراجعه فرمایید.

LH-1000

شروع از   6,000 تومان
ماهانه

۱ گیگابایت فضای هاست

۱۰۰ گیگابایت پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۳ عدد آکانت دیتابیس

۱ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب استاندارد" لطفا به صفحه اختصاصی هر کدام مراجعه فرمایید.

LH-2000

شروع از   8,000 تومان
ماهانه

۲ گیگابایت فضای هاست

۲۰۰ گیگابایت پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۴ عدد آکانت دیتابیس

۲ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب استاندارد" لطفا به صفحه اختصاصی هر کدام مراجعه فرمایید.

LH-4000

شروع از   10,000 تومان
ماهانه

۴ گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۵ عدد آکانت دیتابیس

۳ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب استاندارد" لطفا به صفحه اختصاصی هر کدام مراجعه فرمایید.

LH-5000

شروع از   12,000 تومان
ماهانه

۵ گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۵ عدد آکانت دیتابیس

۵ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب استاندارد" لطفا به صفحه اختصاصی هر کدام مراجعه فرمایید.