میزبانی وب لینوکس (پرحجم)

LH-10000

شروع از   16,000 تومان
ماهانه

۱۰ گیگابایت فضای هاست

نامحدود پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۶ عدد آکانت دیتابیس

۴ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب حرفه ای" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-15000

شروع از   18,000 تومان
ماهانه

۱۵ گیگابایت فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۸ عدد آکانت دیتابیس

۶ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب حرفه ای" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-20000

شروع از   22,000 تومان
ماهانه

۲۰ گیگابایت فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

۱۰ عدد آکانت دیتابیس

۸ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب حرفه ای" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-25000

شروع از   28,000 تومان
ماهانه

۲۰ گیگابایت فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

آکانت دیتابیس نامحدود

۱۰ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب حرفه ای" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-30000

شروع از   34,000 تومان
ماهانه

۳۰ گیگابایت فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

نامحدود - آکانت دیتابیس

۱۲ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب حرفه ای" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.