میزبانی وب لینوکس (نامحدود)

LH-UA

48,000 تومان
شش ماهه

نامحدود - فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

نامحدود - آکانت دیتابیس

۴ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب نامحدود" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-UB

88,000 تومان
شش ماهه

نامحدود - فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

نامحدود - آکانت دیتابیس

۶ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب نامحدود" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-UC

128,000 تومان
شش ماهه

نامحدود - فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس ابری

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

نامحدود - آکانت دیتابیس

۸ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب نامحدود" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-UD

168,000 تومان
شش ماهه

نامحدود - فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس ابری

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

نامحدود - آکانت دیتابیس

۱۰ عدد ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب نامحدود" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.

LH-UE

218,000 تومان
شش ماهه

نامحدود - فضای هاست

نامحدود - پهنای باند (ترافیک)

سیستم عامل لینکوس ابری

۲ گیگابایت حافظه فیزیکی

نامحدود - آکانت دیتابیس

نامحدود - ادون دومین


+ جهت آشنایی بیشتر با انواع "پلن های میزبانی وب نامحدود" لطفا به صفحه اختصاصی پلن ها مراجعه فرمایید.