هاست دانلود حرفه ای

PDL-5

11,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس ابری

کنترول پنل سی پنل

ادون دومین نامحدود

3 عدد دیتابیس

سایر امکانات - نامحدود

PDL-10

15,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس ابری

کنترول پنل سی پنل

ادون دومین نامحدود

6 عدد دیتابیس

سایر امکانات - نامحدود

PDL-15

22,000 تومان
ماهانه

15 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس ابری

کنترول پنل سی پنل

ادون دومین نامحدود

9 عدد دیتابیس

سایر امکانات - نامحدود

PDL-20

26,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس ابری

کنترول پنل سی پنل

ادون دومین نامحدود

12 عدد دیتابیس

سایر امکانات - نامحدود

PDL-30

38,000 تومان
ماهانه

30 گیگابایت فضای هاست

پهنای باند (ترافیک) نامحدود

سیستم عامل لینوکس ابری

کنترول پنل سی پنل

ادون دومین نامحدود

15 عدد دیتابیس

سایر امکانات - نامحدود