سرور های مجازی حرفه ای اقتصادی (ویژه)

CS-VPS/1


شروع از   82,000 تومان
ماهانه

   1200Mhz
پردازنده

   1GB
رم

   20GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

CS-VPS/2


شروع از   182,000 تومان
ماهانه

   2400Mhz
پردازنده

   3GB
رم

   30GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

CS-VPS/3


شروع از   282,000 تومان
ماهانه

   3600Mhz
پردازنده

   5GB
رم

   40GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

CS-VPS/4


شروع از   352,000 تومان
ماهانه

   4800Mhz
پردازنده

   6GB
رم

   50GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

CS-VPS/5


شروع از   522,000 تومان
ماهانه

   6000Mhz
پردازنده

   8GB
رم

   60GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

Cl.StdVPS-4GB (3600Mhz)


شروع از   115,000 تومان
ماهانه

   2Core - 3600Mhz
پردازنده

   4GB
رم

   50GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

Cl.StdVPS-6GB


شروع از   140,000 تومان
ماهانه

   3Core - 4800Mhz
پردازنده

   6GB
رم

   50GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

Cl.StdVPS-6GB (6000Mhz)


شروع از   180,000 تومان
ماهانه

   3Core - 6000Mhz
پردازنده

   6GB
رم

   60GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند

Cl.StdVPS-8GB


شروع از   188,000 تومان
ماهانه

   3Core - 6000Mhz
پردازنده

   8GB
رم

   80GB
هارد دیسک

   نامحدود
پهنای باند