سرور های مجازی استاندارد

S-VPS/1

شروع از   66,000 تومان
ماهانه
پردازنده 1GHz

33% Complete

رم 1GB

16% Complete

هارد دیسک 30GB

42% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


S-VPS/2

شروع از   76,000 تومان
ماهانه
پردازنده 1GHz

33% Complete

رم 2GB

33% Complete

هارد دیسک 40GB

57% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


S-VPS/3

شروع از   96,000 تومان
ماهانه
پردازنده 2GHz

66% Complete

رم 3GB

50% Complete

هارد دیسک 50GB

71% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


S-VPS/4

شروع از   116,000 تومان
ماهانه
پردازنده 2GHz

66% Complete

رم 4GB

66% Complete

هارد دیسک 60GB

85% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


S-VPS/5

شروع از   146,000 تومان
ماهانه
پردازنده 3GHz

100% Complete

رم 6GB

100% Complete

هارد دیسک 70GB

100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete